5-03-2012, Poniedziałek, 07:59
Jesteś tutaj :: DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ) dane o dokumentach zawierających informacje o środowi-sku zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.
Dane, które zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach określone zostały w art. 21 ust. 2 cyt. wyżej ustawy

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Sanoku zlokalizo-wany jest na serwerze Ministerstwa Środowiska w systemie informacji o ocenach oddziaływania na środowisko INFOOS


Więcej ...

Autor: Paweł Kosiba
Data: 2009-03-03 08:53:52
Udostępnił: Paweł Kosiba
Data: 2009-03-03 09:01:39
Modyfikował(a): Paweł Kosiba
Data: 2009-03-03 09:41:21

Rejestr zmian

Oglądano 4561 razy


Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
tel: 13 46 52 900
fax: 13 46 52 988
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl