5-03-2012, Poniedziałek, 08:44
Jesteś tutaj :: eBIP :: Zamówienia publiczne :: Zamówienia publiczne od 01.03.2008
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Sanoku

CPV 9091 0000-2


 Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a)    usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń w Budynkach Starostwa powiatowego w Sanoku, których szczegółowy zakres i częstotliwość określa załącznik nr 7 do SIWZ,
b)    usługi sprzątania i utrzymania czystości wykonywane będą w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego w Sanoku szczegółowo określonych w załączniku nr 8 SIWZ „Wykaz pomieszczeń wraz z powierzchniami”.
c)    wykonawca całości prac objętych przedmiotem zamówienia wykonywać będzie przy użyciu własnych środków i sprzętu.
d)    wykonawca stosować będzie środki czystości o bezspornie dobrej jakości, posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom sprzątanych obiektów.
e)    Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.
CPV 90910000-2

2. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Informacja o podwykonawcach
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres powierzonej części zamówienia.

6.    Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na 12 miesięcy.

 


Data składania ofert:
2012-02-08 09:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Michał Cyran
Data: 2012-01-31 09:30:00
Udostępnił: Michał Cyran
Data: 2012-01-31 09:20:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 15.07 Kb
2. SIWZ 354.50 KbPlik DOC

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
tel: 13 46 52 900
fax: 13 46 52 988
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl