5-03-2012, Poniedziałek, 07:59
Jesteś tutaj :: Ogłoszenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Oświadczenie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Pobierz plik.


Autor: Leszek Gocek
Data: 2012-02-14 08:27:24
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2012-02-14 08:28:59

Rejestr zmian

Sprawozdanie

Sprawozdanie opisowe z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

Pobierz plik.


Autor: Leszek Gocek
Data: 2012-02-14 08:25:16
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2012-02-14 08:27:14

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE

Powiat Sanocki ogłasza nabór na stanowisko animatora boiska Orlik działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, ul. Zagrody 1 w okresie od marca do listopada 2012r. w ramach Projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”.

Pełna treść ogłoszenia.

Wniosek.


Autor: Leszek Gocek
Data: 2012-02-08 14:47:52
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2012-02-08 14:48:40
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2012-02-08 15:08:39

Rejestr zmian

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w roku 2012.


I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm. ) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Powiatu Sanockiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2012 r.
2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2012r.
3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 

Ogłoszenie  naboru na NGO

Formularz zgłoszenia NGO

 


Autor: Leszek Gocek
Data: 2012-01-30 08:23:34
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2012-01-30 08:27:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki , których realizację w 2012 roku wspiera Powiat Sanocki.

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XVI/180/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT P.S.

Program współpracy Powiat Sanocki.

Wniosek o dofinansowanie. Oferta na sport i turystykę.

Sprawozdanie końcowe.


Autor: Leszek Gocek
Data: 2012-01-30 08:03:58
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2012-01-30 08:13:52
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2012-01-30 08:21:55

Rejestr zmian

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Z przeprowadzonych publicznych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego:

- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 21 listopada 2011r. do 28 listopada 2011r.
W wyżej wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu uchwały.


Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-11-29 13:20:06
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-11-29 13:20:24

Rejestr zmian

Projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego:
- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Program wspolpracy Powiat Sanocki.docx 32.44 Kb
2. uchwala w spr. uchwalenia Programu.docx 13.20 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-11-21 08:59:18
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-11-21 09:01:14

Rejestr zmian

Zamknięcie mostu

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zamkniecie mostu.pdfPlik PDF 135.55 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-11-21 08:43:05
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-11-21 08:43:25

Rejestr zmian

Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. sprawozdanie koncowe.docPlik DOC 132.50 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-11-09 09:23:32
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-11-09 09:24:17
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2011-11-09 09:26:45

Rejestr zmian

Zmiany w dyżurach aptek

Informujemy, że nastąpiła zmiana w dyżurach aptek w dniach 26.12.2011 do 02.01.2012 dyżur będzie pełniła apteka DOZ przy ul. Lipińskiego 10a (budynek przychodni).
 


Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-10-18 12:27:47
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-10-18 12:28:07
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2011-10-18 12:28:27

Rejestr zmian

Oferty PTTK

Zarząd Powiatu w Sanoku zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm) zamieszcza oferty PTT-K Oddział „Ziemia Sanocka” na organizację rajdów.

Uwagi odnośnie oferty można zgłaszać do dnia 26.10.2011r. pisemnie do Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1,  pokój nr 45.

 

 

Sanok 18.10.2011 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta 1.docPlik DOC 81.00 Kb
2. Oferta 2.docPlik DOC 80.00 Kb
3. ogloszenie oferty.docx 10.76 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-10-18 12:18:44
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-10-18 12:20:32

Rejestr zmian

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. informacja o wynikach naboru PCPR.pdfPlik PDF 112.82 Kb
2. lista kandydatow.docPlik DOC 22.50 Kb
3. nabor_PCPR.pdfPlik PDF 571.36 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-10-14 14:30:39
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-10-14 14:31:34

Rejestr zmian

Informacja o remoncie na ul. Matejki

informacja w załączeniu

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 7010.1.141.2011_zamkniecie ul. Matejki.docx 132.15 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-09-05 15:12:43
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-09-05 15:13:08

Rejestr zmian

Utrudnienia w ruchu Długie-Pakoszówka m.Strachocina

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zamkniecie.pdfPlik PDF 132.77 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-08-18 08:21:06
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-08-18 08:21:41

Rejestr zmian

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2212 R Sanok-Bukowsko na Potoku Bukowiec wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego (zamkniecie)

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 042.6.7.2011_zamkniecie.pdfPlik PDF 135.16 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-08-16 13:17:43
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-08-16 13:18:11

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogloszenie.pdfPlik PDF 600.85 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-08-09 09:56:49
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-08-09 09:57:27

Rejestr zmian

Zaproszenie do składania ofert dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów usuniętych z drogi

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. wybor jednostki.PDFPlik PDF 284.01 Kb
2. zaproszenie do skladania ofert.PDFPlik PDF 679.31 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-08-08 15:10:03
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-08-08 15:11:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 01-08-2011

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 01-08-2011.pdfPlik PDF 740.97 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-08-01 14:35:57
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-08-01 14:36:05

Rejestr zmian

Ogłoszenie Starosty Sanockiego z dnia 14 07 2011

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogloszenie 2011-07-14.pdfPlik PDF 56.95 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-07-19 08:47:02
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-07-19 08:47:25

Rejestr zmian

Konkurs ofert

Starosta Sanocki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Powiecie Sanockim w 2011 roku.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala w sprawie dotacji sportowych w 2011 r.docPlik DOC 136.50 Kb
2. Wniosek o przyznanie dotacji.docPlik DOC 55.50 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-06-28 13:58:58
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-06-28 14:00:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie z dnia 22 06 2011r

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 22-06-2011.pdfPlik PDF 653.99 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-06-27 11:32:12
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-06-27 11:32:30

Rejestr zmian

Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu w Sanoku

Plan dyżurów  pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu
w Sanoku w maju i  czerwcu 2011 r.  ( piątek)
w godzinach od 1200  do 1400  Starostwo Powiatowe pokój Nr 40
Maj
6. V -     Pan Wojciech Pajestka
13. V -    Pan Marian Czubek
20. V -     Pan Robert Pieszczoch
27. V -     Pan Wojciech Pajestka     

Czerwiec
3. VI -     Pan Marian Czubek
10. VI -     Pan Robert Pieszczoch
17. VI -     Pan Wojciech Pajestka
24. VI -     Pan Marian  Czubek


Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-05-13 11:19:12
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-05-13 11:20:03

Rejestr zmian

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ANKIETA INFORMACYJNA.docPlik DOC 35.50 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-05-12 10:23:51
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-05-12 10:24:21

Rejestr zmian

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Zawiadomienie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie.PDFPlik PDF 52.66 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-04-05 14:53:13
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-04-05 14:53:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie z dnia 04.04.2011

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie Starosty z dnia 04_04_2011.JPG 5.84 MB
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-04-05 14:06:21
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-04-05 14:06:38

Rejestr zmian

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Sanok, 14.03.2011r.


Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku uprzejmie informuje, że od dnia 21-03-2011 roku będą sukcesywnie wprowadzane ograniczenia nośności na drogach powiatowych na terenie Powiatu Sanockiego w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów regularnej komunikacji autobusowej oraz dowozu dzieci do szkół. Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.
Przepraszamy za utrudnienia w transporcie.

Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Sanoku
Kazimierz Dwornik

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. wykaz drógPlik DOC 290.50 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-03-17 08:18:24
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-03-17 08:20:03
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2011-03-17 08:23:03

Rejestr zmian

Harmonogram dyżurów aptek

harmonogram w załączniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. dyzury aptek.pdfPlik PDF 99.60 Kb
2. informacja.pdfPlik PDF 180.95 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2011-01-05 08:12:58
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2011-01-05 08:13:33

Rejestr zmian

Uwaga! Zmiana numeru konta

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.01.2011r. zmianie ulega numer konta Starostwa Powiatowego w Sanoku, przeznaczonego do obsługi spraw bieżących. Wszelkie opłaty z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, kart parkingowych, transportu drogowego, legitymacji instruktorów należy dokonywać na konto o numerze podanym poniżej:

 

43 8642 1184 2018 0065 8201 0078


Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-12-30 07:46:13
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-12-30 07:47:08
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2010-12-30 07:47:53

Rejestr zmian

Ogłoszenie Starosty Powiatu Sanockiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. informacja o wylonieniu kandydata.pdfPlik PDF 404.58 Kb
2. Ogloszenie o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego.pdfPlik PDF 1.36 MB
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-12-23 10:18:49
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-12-23 10:19:50

Rejestr zmian

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze wykonawcyPlik PDF 311.62 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-12-15 12:04:11
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-12-15 12:04:35

Rejestr zmian

UWAGA!

 

W dniu 20 grudnia 2010 roku Wydział Komunikacji (w tym Referat Komunikacji) czynny będzie dla stron do godziny 14.20.


Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-12-15 10:05:53
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-12-15 10:06:41
Modyfikował(a): Andrzej Koza
Data: 2010-12-15 10:07:09

Rejestr zmian

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SANOKU PODAJE WYKAZ ODCINKÓW DRÓG DO ZIMOWEGO ODŚNIEśANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 , ORAZ FIRM ODPOWIEDZIALNYCH ZA ODŚNIEśANIE NA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKACH

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wykaz ulic zima 2010 2011.pdfPlik PDF 21.71 Kb
2. ZIma 2010-11 - wykaz firm ODPOWIEDZALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH bip.pdfPlik PDF 51.83 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-12-01 18:08:18
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-12-01 18:09:09

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

zapytanie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 01. Zapytanie Oferotwe - tablice.PDFPlik PDF 166.38 Kb
2. 02. Specyfikacja do zapytania.PDFPlik PDF 441.52 Kb
3. 03. Formularz ofertowy.PDFPlik PDF 166.84 Kb
4. 04. Wzor tablicy.PDFPlik PDF 137.13 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-11-05 09:10:11
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-11-05 09:11:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 27 09 2010

obwieszczenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. obwieszczeniePlik PDF 182.78 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-09-27 15:02:05
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-09-27 15:02:48

Rejestr zmian

Zakończenie i podsumowanie pracy szkół i placówek Powiatu Sanockiego

podsumowanie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zakończenie rokuPlik PDF 57.36 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-06-29 11:56:35
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-06-29 11:57:35

Rejestr zmian

Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku i Bursy Szkolnej w Sanoku

ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszeniePlik PDF 66.18 Kb
2. wyniki konkursu - bursaPlik DOC 20.50 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-06-16 13:21:01
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-06-16 13:21:33

Rejestr zmian

Referat komunikacji 18 czerwca 2010

WAŻNE 

W związku z wdrożeniem oprogramowania ADSxP w Referacie Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sanoku, uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2010r. załatwianie wszelkich spraw związanych z pojazdami, dowodami rejestracyjnymi i prawami jazdy które wymagają dostępu do systemu CEPIK (pokoje 10, 12, 12a i 13) odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-06-11 11:06:41
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-06-11 11:07:33

Rejestr zmian

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Starosta Sanocki

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w Powiecie Sanockim w 2010 roku.

 

Termin składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2010 r. o godz.15 30.

Wszystkie szczegóły w załącznikach


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta organizacji poza rzadowej.docPlik DOC 79.00 Kb
2. Ogloszenie konkursu.docPlik DOC 42.50 Kb
3. sprawozdanie z realizacji zadania.docPlik DOC 68.50 Kb
4. wzor umowy.docPlik DOC 52.00 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-03-22 08:38:56
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-03-22 08:40:21

Rejestr zmian

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO

Ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszenie o przetarguPlik PDF 27.79 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-02-26 08:02:30
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-02-26 08:02:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na wybór banku do obsługi budżetu Powiatu Sanockiego

ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik DOC 47.00 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-02-11 09:58:25
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-02-11 09:59:14

Rejestr zmian

Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 48.79 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2010-01-21 10:04:45
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2010-01-21 10:05:16

Rejestr zmian

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Uchwała Nr VIII/79/2009

 Uchwała w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. UchwałaPlik PDF 93.13 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2009-12-28 11:16:48
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2009-12-28 11:18:27

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędznicze

ogłoszenie w załączeniu 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o naborzePlik PDF 49.38 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2009-12-21 08:34:38
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2009-12-21 08:35:20

Rejestr zmian

Tablica ogłoszeń

Zarząd Powiatu w Sanoku informuje...


Więcej ...

Autor: Andrzej Koza
Data: 2009-12-02 14:38:34
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2009-12-02 14:42:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. PrzetargPlik DOC 37.00 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2009-11-30 13:03:38
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2009-11-30 13:03:52

Rejestr zmian

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyz technicznych obiektów

Ogłoszenie w załączeniu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 46.61 Kb
Autor: Andrzej Koza
Data: 2009-10-20 11:44:33
Udostępnił: Andrzej Koza
Data: 2009-10-20 11:50:40

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej:

Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 306.42 Kb
Autor: Paweł Kosiba
Data: 2008-11-07 00:00:00
Udostępnił: Paweł Kosiba
Data: 2008-11-03 13:11:06
Modyfikował(a): Paweł Kosiba
Data: 2008-11-07 09:13:09

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Ogłoszenie
2011-04-27 14:16:00
2.
Obwieszczenie z dnia 18.04.2011r
2011-05-19 12:13:00
3.
Obwieszczenie z dnia 12.04.2011
2011-05-08 10:50:00
4.
Obwieszczenie z dnia 01.03.2011
2011-03-25 12:46:00
5.
Komunikat Komisarza Wyborczego
2011-03-01 07:22:00
6.
Ważna informacja
2010-12-02 09:02:00
7.
Ogłoszenie
2010-09-29 09:04:00
8.
Informacja - Starostwo Powiatowe w Sanoku
2010-05-31 09:13:00
9.
Informacja - Referat Komunikacji - Ważne
2010-05-31 09:13:00
10.
Tablica ogłoszeń
2009-12-31 07:32:00
11.
Informacja
Andrzej Koza 2011-07-29 08:27:27
12.
Obwieszczenie Starosty Sanockiego
Andrzej Koza 2011-07-29 08:26:53
13.
Obwieszczenie z dnia 17.02.2011 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Andrzej Koza 2011-07-29 08:26:41
14.
Obwieszczenie z dnia 21.03.2011
Andrzej Koza 2011-07-29 08:26:25
15.
Obwieszczenie z dnia 25.03.2011
Andrzej Koza 2011-07-29 08:26:09
16.
Obwieszczenie z dnia 23.05.2011r
Andrzej Koza 2011-07-29 08:25:30
17.
Obwieszczenie z dnia 24.05.2011r
Andrzej Koza 2011-07-29 08:25:12
18.
Obwieszczenie z dnia 14 02 2011 odnośnie Rozbudowy drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra
Andrzej Koza 2011-03-14 12:39:26
19.
Obwieszczenie z dnia 7 02 2011 odnośnie Budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2238R ul Konarskiego
Andrzej Koza 2011-03-14 12:39:10
20.
Dyżury aptek
Andrzej Koza 2010-01-20 08:18:38
Oglądano 25279 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. MDK.pdf 63496 bajtów
4
2. MDK.pdf 63496 bajtów
4
3. MDK.pdf 63496 bajtów
6
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Rynek 1
38-500 Sanok
www.powiat-sanok.pl
tel: 13 46 52 900
fax: 13 46 52 988
powiat-sanok@powiat-sanok.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl